Kerhot, piirit ja muu toiminta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kerhot, piirit ja muu toiminta

Seurakunnassa eri puolilla Imatraa toimii lukuisia säännöllisesti kokoontuvia kerhoja, raamattu- ja keskustelupiirejä sekä seurakunnan tiloissa että seurakuntalaisten kodeissa. Tule mukaan seurakunnan tarjoamaan monipuoliseen toimintaan. Tapahtumien ja retkien lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua esimerkiksi vapaaehtoistyöhön tai moniin luottamustoimiin. Jokaiselle löytyy varmasti omaan elämäntilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin sopivaa toimintaa. Tarkemmat tiedot piireistä ja tapahtumista löydät kirkollisista ilmoituksista.

Seurakunnan tiedotus julkaisee kevät- ja syyskaudella ilmestyvät toimintaesitteet, joissa kerhot, piirit ja muu toiminta ovat kattavasti esillä. Esitteitä löydät seurakunnan toimitiloista ja kirjastojen palvelupisteistä.