Kuulutukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuulutukset

K U U L U T U S

Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään

keskiviikkona 16.6.2021 klo 18.30 Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 4. Ääntenlaskijoiden valinta
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Kirkkoherran vaali
 7. Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
 8. Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020
 9. Pekka Rädyn ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
 10. Kari Vepsän ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
 11. Kirkkoneuvoston ohjesäännön täydentäminen
 12. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
 13. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 2.6.2021 lähtien kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä edellä mainituissa paikassa 17.6.2021 alkaen 30 päivän ajan.

Imatralla 2.6.2021

Esa Hirvonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja