Imatrankosken kirkko
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Imatrankosken kirkko

Kanavakatu 2
55100 Imatra
 

Imatrankosken kirkolla teetetyt sisäilman mittaukset enteilevät rakenteiden kosteusvaurioita. Terveyshaittojen riskin takia kirkko on työnantajavelvoitteisiin nojaten 1.11.2020 alkaen suljettuna toistaiseksi. 

Imatrankosken kirkko on valmistunut vuonna 1954 ja vihitty käyttöön 31.10.1954. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aleksis Lindqvist.
Kirkon alttarin, saarnatuolin ja penkit on suunnitellut arkkitehti Yrjö Vaskinen.
Kirkkoon on sijoitettu mm. Jääsken kirkon entinen alttaritaulu, Arvid Liljelundin ölymaalaus "Tulkaa minun tyköni" (1888), sekä ehtoollisvälineet.

***

Tiedote 14.10.2021 

Imatran seurakunta ryhtyy toimenpiteisiin, joilla tähdätään Imatrankosken kirkosta luopumiseen   

Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan keskiviikkona 13.10., että Imatran seurakunta poistaa Imatrankosken kirkon jumalanpalveluskäytöstä. Kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoherra Mari Parkkisen ja talousjohtaja Pasi Tiimon suorittamaan muutokseen vaadittavat toimenpiteet. Toimenpiteillä tähdätään kirkon käyttötarkoituksen muuttamiseen ja käytöstä poistamiseen.   

Seurakunta tarvitsee kirkkohallituksen luvan kirkollisen rakennuksen olennaiseen muuttamiseen tai sen käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä kirkon käytöstä luopumiseen. Rakennus tullaan siis säilyttämään, mutta se poistetaan jumalanpalveluskäytöstä. 

Imatrankosken kirkko on valmistunut vuonna 1954. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aleksis Lindqvist. Imatrankosken kirkolla on tärkeä rooli Jääsken kirkon perinteiden jatkajana. Kirkkoon on sijoitettu mm. Jääsken kirkon entinen alttaritaulu, Arvid Liljelundin öljymaalaus "Tulkaa minun tyköni" (1888), sekä Jääsken kirkon ehtoollisvälineet. Näiden esineiden hallinta kuuluu kirkkohallitukselle. 

Rakennuksen tulevaisuudesta on neuvoteltu esimerkiksi Jääski-seuran kanssa. Rakennuksen käyttö vaatisi myös tässä tapauksessa peruskorjauksen, jonka hinnaksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa. 

Rakennukselta puuttuu kirkkostatus  

Imatrankosken kirkko on vihitty kirkolliseen käyttöön vuoden 1869 kirkkolain alaisuudessa. Kirkon rakentaminen on tämän lain mukaan edellyttänyt kirkkohallituksen tekemää päätöstä. Imatrankosken kirkon rakentamiseen liittyvää hallinnollista päätöstä ei ole, mikä tarkoittaa, että se ei ole kirkkolain tarkoittama kirkko, vaan ainoastaan kirkollinen rakennus. Vaikka piispa on aikoinaan vihkinyt kirkon, vihkiminen kirkoksi ei yksinään tuo rakennukselle kirkon statusta. 

Seurakunnan talous ei kestä kolmen kirkon ylläpitoa 

Imatrankosken kirkko on ollut suljettuna 1.11.2020 lähtien sisäilmaongelmien vuoksi. 

Seurakunta ei tarvitse omaan toimintaansa kolmea kirkkoa eikä seurakunnan talous kestä kolmen kirkon ylläpitoa. Myös nämä näkökulmat puoltavat Imatrankosken kirkon poistamista jumalanpalveluskäytöstä. Tällä hetkellä toiminnassa on Tainionkosken kirkko. Kolmen Ristin kirkon kiireellisiin korjauksiin on vastikään saatu kirkkohallitukselta avustus. Lisärahoitusta etsitään. Alvar Aallon suunnittelema Kolmen Ristin kirkko on kansainvälisesti merkittävä arkkitehtuurikohde.