Kansainvälinen diakonia
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kansainvälinen diakonia

Suomen ev.lut. kirkko edistää maailmanlaajaa lähimmäisyyttä toimimalla osana kansainvälistä kirkkojen ja järjestöjen yhteisöä köyhyyden vähentämiseksi sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. Ylläpidämme yhteyttä kehitysmaiden kirkkoihin ja heidän diakoniatyöhönsä.

Kehitysyhteistyö

Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu osallistuvat pitkäaikaiseen kehitysyhteistyöhön. Tärkeää on yhteistyö paikallisten kirkkojen kanssa ja toiminnan vaikutukset kristittyjen elämään. Kirkkojen tekemässä kehitysyhteistyössä ulkomaalaisten toimijoiden tehtävänä on vahvistaa tuen kohteessa toimivien paikallisten kirkkojen omaehtoisuutta niin, että ne pystyvät toimimaan itsenäisinä diakonisen vastuun toteuttajina ulkomaisen tuen loputtuakin. Kirkon Ulkomaanapu ja kirkon lähetysjärjestöt tekevät kehitysyhteistyötä usein yhdessä Ulkoasiainministeriön kanssa.

Humanitaarinen apu

Kirkon Ulkomaanapu ja kirkon lähetysjärjestöt osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan työalueille osuneiden luonnonkatastrofien, nälänhädän, sodan tai pakolaisuuden aiheuttaman inhimillisen hädän lievittämiseen.  Ajankohtaisiin humanitaarista apua varten järjestettäviin keräyksiin voi osallistua mm. Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran katastrofirahaston järjestämien keräysten avulla.

Naisten Pankki -toiminta

Imatralla toimii aktiivinen vapaaehtoisten ryhmä, joka kerää varoja kehitysmaan naisten tukemiseen. Avustusvarat ohjataan kohteisiin Kirkon Ulkomaanavun kautta. Naisten Pankki on osa Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Imatran paikallisryhmän toiminnasta löydät lisätietoa facebookista.

Ystävyysseurakuntatyö

Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoituksena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Ystävyysseurakuntatoiminta on tärkeä osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita. Se on myös tärkeä osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta ja merkittävä kansainvälisen diakonian muoto.

Ystävyysseurakuntatoiminnassa Imatran seurakunta tukee Inkerin kirkon Viipurin Pyhän Pietarin ja Paavalin seurakunnan toimintaa Svetogorskissa. Avustamme myös Viron evankelis-luterilaisen kirkon Avinurmen seurakuntaa.

Ihmisiä Chopin rautatieasemalla Länsi-Ukrainassa 5. maaliskuuta 2022. Kuva: Kirkon Ulkomaanapu.

LML:n operaatio Pohjois-Irakissa keskittyy väkivaltaa paenneisiin siviileihin, jotka tarvitsevat mm. suojaa, ruokaa, vettä ja koulunkäyntimahdollisuuksia lapsille. Kuva ACT/LWF/Saad Gedeon