Seurakuntavaalit 2022 - Asetu ehdolle nyt!
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntavaalit 2022 - Asetu ehdolle nyt!


 

Lähde ehdolle ja vaikuta – nyt on aika toimia!

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Seurakuntiin valitaan uudet luottamushenkilöt syksyn 2022 vaaleissa kaudelle 2023–2026. Vaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.−12.11.2022. Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, jossa jo 16-vuotiaat saavat äänestää.

Vaaleissa valitaan Imatran seurakunnan kirkkovaltuustoon 27 seurakuntapäättäjää. Kirkkovaltuusto päättää Imatran seurakunnan toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyvistä asioista. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi ja toimii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanoelimenä. Seurakuntien luottamushenkilöt vaikuttavat osaltaan laajemminkin siihen, millainen on kirkon tulevaisuus. Paikalliset luottamushenkilöt valitsevat aikanaan maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin.

Tavoitteena on saada Imatran seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Uskottu, toivottu, rakastettu – juuri sinä! Lähde ehdolle ja vaikuta!

seurakuntavaalit.fi

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä.

Kun haluat asettua ehdokkaaksi vaaleihin, toimi näin:

Liity seurakuntasi ehdokaslistalle

Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään 10 seurakunnassa äänioikeutettua jäsentä. Voit asettua ehdolle ainoastaan valitsijayhdistyksen kautta.

Kysy ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista. Listoja perustavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla voi olla herätysliike tai poliittinen puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.

(Nykyiset kirkkovaltuuston jäsenet)

Tai perusta oma valitsijayhdistys

Jos et löydä itsellesi sopivaa vaalilistaa, oman listan voi perustaa keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi. Kannattaa aloittaa keskustelu paikallisista aiheista, jotka sinua kiinnostavat.

Oman valitsijayhdistyksen perustaminen

Oikeus asettaa ehdokkaita seurakuntavaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen äänioikeutettua, eli viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävää, seurakunnan jäsentä on perustanut. Voit olla perustajajäsen vain yhdessä kirkkovaltuuston vaalia varten perustetussa valitsijayhdistyksessä. (KVJ 2:13,1) Valitsijayhdistyksellä on yksi asiamies ja tällä varamies. Asiamiehen ja hänen varamiehensä on oltava vähintään 18-vuotiaita seurakunnan jäseniä ja oikeustoimikelpoisia henkilöitä. Koska asiamiehen ja hänen varamiehensä tulee olla ao. valitsijayhdistyksen jäseniä, tulee heidän lisäkseen valitsijayhdistyksessä olla vähintään 8 muuta perustajajäsentä. Valitsijayhdistyksen asiamies ja tämän varamies eivät saa olla valitsijayhdistyksensä ehdokkaita eivätkä vaalilautakunnan jäseniä. (KVJ 2:15,1 4-kohta) Valitsijayhdistyksen muut perustajajäsenet, kuin asiamies ja tämän varamies, voivat olla myös oman valitsijayhdistyksensä ehdokkaana seurakuntavaaleissa.

Toimi näin:

1) Tulosta perustamisasiakirjat

Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa itse (seurakuntavaalit.fi) tai noutaa kirkkoherranvirastosta.

2) Tutustu yksityiskohtiin: ehdokasmäärä ja ehdokaslistan nimitys

Valitsijayhdistys voi nimetä ehdokaslistassaan enintään kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin kirkkovaltuustoon on valittava jäseniä. (KVJ 2:14,1). Imatran seurakunnassa valitsijayhdistyksessä voi olla enintään 54 ehdokasta (2 x 27). Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.

3) Valitse asiamies

Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita. Asiamiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

4) Määritä teema ja anna listallesi nimi

Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet. Valitsijayhdistys valitsee ehdokaslistalleen nimen, johon tulee sisältyä sana ”ehdokaslista”. Nimitys ei saa olla sopimaton eikä harhaanjohtava. Eri valitsijayhdistykset eivät saa käyttää samaa nimitystä. (KVJ 2:14,2)

5) Toimita asiakirjat ajoissa. Viimeinen ajankohta asiakirjojen toimittamiseen on torstai 15.9.2022 klo 16.

Jos haluat listalle näkyvyyttä ennen ehdokasasettelun päättymistä, toimita perustamisasiakirjat seurakuntaasi ajoissa. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava paperiversiona kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16, jolloin ehdokasasettelu päättyy. Perustamisasiakirjat toimitetaan tavallisesti henkilökohtaisesti. Ne voidaan myös lähettää postitse, mutta tällöin lähettäminen tapahtuu valitsijayhdistyksen vastuulla.

Ehdokkaat saavat seurakunnalta lisäohjeita ehdokasasettelun päättymisen jälkeen.

Löydät ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen koostetusti myös täältä.

Kuka tulee valituksi?

Vaalien tulokseen vaikuttavat ehdokaslistan saama yhteinen äänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Vaalin tulos määräytyy kunkin ehdokkaan saaman vertausluvun perusteella. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja suhteellisesti saamansa kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava suhteellinen vaalitapa on käytössä myös kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa.

Vaalitulokset selviävät vaalipäivän iltana 20.11.2022. Valittujen ehdokkaiden kausi alkaa seurakunnissa 1.1.2023.

Englanninkielistä tietoa seurakuntavaaleista, viittomakielistä sisältöä, selkokielistä tietoa.

Yhteydenotot vaaliasioissa:

Imatran seurakunnan kirkkoherranvirasto (Tietotalo, F.O. Virtasenkatu 6, 3.krs) / Avoinna ma-pe klo 9–12 ja 12.30–14. Puhelinpalvelu p. 044 400 4210, **@**.

Mari Parkkinen, kirkkoherra, p. 044 400 4209, **@**