Seurakuntavaalien 2018 kuulutukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntavaalien 2018 kuulutukset

KUULUTUS IMATRAN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Olavinkulmassa, Olavinkatu 13, 55100 Imatra klo 9.00 – 18.00 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

  • Pisara, Vuoksenniskantie 64 tiistaina 6.11.2018 klo 14.00 – 18.00

  • Pisara, Vuoksenniskantie 64 keskiviikko – perjantai 7.11.-9.11.2018 klo 10.00 – 12.00

  • Citymarket, Tietäjänkatu 2 perjantai 9.11.2018 klo 14.00 – 18.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 044 400 4210.

Imatralla 17.9.2018

Imatran seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Arto Marttinen, vaalilautakunnan puheenjohtaja, kirkkoherra

 

Kuulutus on ollut nähtävänä Imatran seurakunnan ilmoitustaululla 2.10.–10.11.2018

 

 

 


pdf liite

KUULUTUS ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ