Maailman oudoimmat vaalit?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Maailman oudoimmat vaalit?

Voisiko kirkko olla aidosti demokraattinen organisaatio? Miten demokratian lisääminen vaikuttaisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuuteen?

Mitähän YK, Human rights watch, Amnesty international ja kehittyneet läntiset demokratiat sanoisivat jos Suomen eduskunta valittaisiin seuraavilla periaatteilla:

   -10% paikoista on itseoikeutetusti varattu aluehallintovirastojen päälliköille ja ELY-                         keskusten johtajille,

   - 30% paikoista on varattu muille valtion johtaville virkamiehille, joita äänestävät omissa               vaaleissaan - valtion johtavat virkamiehet,

   - 60% prosenttia paikoista on varattu tavallisille kansalaisille, mutta heitä saisivat äänestää           vain kuntien ja kaupunkien valtuutetut ja kuntien hallitusten jäsenet?

Lisäksi eduskunnassa olisivat itseoikeutetusti Ahvenanmaan, Saamelaiskäräjien ja valtionneuvoston edustajat. Suurten kuntien äänioikeutettujen äänet olisivat 2,5 kertaiset ja pienimpien kuntien 0,3 kertaiset. Tärkeimpiin päätöksiin vaadittaisiin aina 3/4 määräenemmistö, ei ainoastaan perustuslakia koskeviin, vaan muihinkin. Vaaleista tiedotettaisiin mediassa hyvin vähän, jos ollenkaan. Äänioikeutetutkin saisivat tietoa vaaleista vain valtuuston äänestyskokouksen ohjeena äänestää oman kunnan yhtä ehdokasta riippumatta siitä, mitä tavoitteita ja arvoja hän edustaa, jotta eduskuntaan saataisiin oman kunnan edustaja.

Suomi olisi varmasti hyvin alhaalla eri maiden demokraattisuutta vertailevissa arvioissa. Onneksi tuollaisia vaaleja ja päätöksenteon mallia ei missään oikeasti ole! Vai onko?

Kyllä on! Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylin päättävä elin, kirkolliskokous - eduskuntaa vastaava - valitaan suurinpiirtein edellä kuvatuilla periaatteilla. Tilannetta pidetään jostain syystä normaalina. Kenties siksi, että vaalisäädökset ovat kirjattu kirkkolakiin, joka on kiveenhakattu, eikä sitä voidaa muuttaa. Vai voidaanko? Kyllä voidaan. Kirkolliskokous voi tehdä esityksen eduskunnalle kirkkolakien muutoksista. Eduskunta voi ne hyväksyä tai hylätä.

Oliskohan koskaan mahdollista, että kirkkolakiin ehdotettaisiin sellaisia perustavanlaatuisia muutoksia, että Suomen ev.lut. kirkosta tulisi aidosti koko kansan kirkko, jonka ylintä valtaa käyttävän elimen vaaleissa saisivat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet, kuten seurakuntavaaleissakin? Vaaleista tiedotettaisiin avoimesti tiedotusvälineissä ja ehdokaat kertoisivat tavoitteistaan ja arvoistaan vaalikampanjoissaan, joiden perusteella äänestäjät valitsisivat ehdokkaansa. Kiintiöpaikkoja ei olisi millään osapuolella. Pysähtyisikö jäsenkato? Olisiko kirkon tulevaisuus valoisampi? Voisiko kirkko luottaa jäsenistöönsä ja sen kypsyyteen niin paljon? Vai turmeltuisiko kirkon oppi ja edessä olisi hunninko ja kadotus? Suomen valtio näyttää kuitenkin pärjäävän ihan kohtuullisesti aidosti demokraattisella vaalitavalla. 

 

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustojen vaaleissa perustetaan valitsijayhdistyksiä, aivan kuten seurakuntavaaleissakin. Ne voivat olla koko hiippakunnan kattavia tai vaikka maakunnallisia. Valitsijayhdistysten ehdokkaina on yleensä useita henkilöitä eri puolilta hiippakuntaa. Mikkelin hiippakunnassa kirkolliskokousvaaleissa yhdellä maallikkovaalilistalla voi nyt olla enimillään ehdokkaita 24 ja pappislistalla 12. Ehdokkaiden läpimenoon vaikuttaa koko ehdokaslistan saama yhteisäänimäärä ja ehdokkaan henkilökohtainen äänimäärä. Mikkelin hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen 8 maallikkoedustajaa ja 4 pappisedustajaa. Se on enemmän kuin viime vaaleissa, koska Hollolan rovastikunta ja Pieksämäen seurakunta liittyvät Mikkelin hiippakuntaan 1.1. 2020.

Maallikot valitsevat hiippakuntavaltuustoon 14 edustajaa ja papit 7 pappisedustajaa. Valitsijayhdistyksen maallikkolistalla voi olla enimmillään 42 ehdokasta ja pappislistalla 21 ehdokasta. Sekä kirkolliskokous- että hiippakuntavaltuustovaalit pidetään 11.2.2020. Ehdokasasettelu päättyy 15.11.2019. 

 

Kauko Mäkinen

FT, psykologi, musiikin ja eksegetiikan harrastaja

Kommentit


Kirjoita viestisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät ovat pakollisia.
Viestin otsikko:


Nimi tai nimimerkki:


Roskaesto, jätä tyhjäksi:


Viestisi: