Avoimet työpaikat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Avoimet työpaikat

Imatran seurakunnassa on avoinna seurakuntamestarin (suntion) vakinainen virka.

Imatran seurakunnassa on noin 18 600 jäsentä ja 68 työntekijää.

Seurakuntamestari työskentelee kirkoilla suntiona sekä tarvittaessa muissa seurakunnan kiinteistötoimen tehtävissä. Tehtävään kuuluvat asiakaspalvelu, siivoustehtävät, kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien järjestelytehtävät sekä tarjoilujen järjestäminen. Työaika on työsuhteen alkaessa 38 t 15 min/vko. Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä.

Pätevyysvaatimus on soveltuva ammatillinen perustutkinto ja/tai laaja käytännön työkokemus. Arvostamme sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja sitoutumista kirkon tehtävään sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Työssä menestymisen edellytys on hyvä töiden organisointikyky ja ajanhallinta. Seurakuntamestari kohtaa työssään seurakuntalaisia, vapaaehtoisia sekä seurakunnan työntekijöitä. Toivommekin, että seurakuntamestarilla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tehtävässä tarvitaan myös tietoteknisten ohjelmien hallinnan perustaitoja.

Seurakuntamestarin peruspalkka on vaativuusryhmän 401 (vähimmäispalkka 1.939,76 euroa/kk) mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu työkokemukseen. Virka täytetään 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.1.2021 klo 14 mennessä osoitteella Imatran seurakunta, hallintosihteeri Sirpa Kauppinen, F.O. Virtasenkatu 6, 55100 Imatra tai **@**

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen p. 0400 553 056, **@**.

Haastatteluun kutsutaan henkilökohtaisesti ja haastattelut pidetään tiistaina 19.1.2021.