Kaste
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kaste

Kaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on kristittynä olemisen perusta. Kasteessa Jumala solmii liiton kastettavan kanssa. Kristillisessä kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäsen. Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-20). Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen. Luterilaisessa kirkossa kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Kaste on pyhä sakramentti ja se toimitetaan henkilölle vain yhden kerran. Suurin osa kastettavista on vauvoja.

Kun haluat tuoda lapsesi kasteelle tai haluat itse liittyä kirkkoon eikä sinua ole vielä kastettu, ota yhteyttä seurakunnan kirkkoherranvirastoon sähköpostitse **@** tai puhelimitse 044 400 4210 sopiaksesi kastepapin tapaamisesta ennen kastetta ja kasteen ajankohdasta.

Papin kanssa sovitaan kasteeseen liittyvät käytännön asiat kuten virret ja muut yksityiskohdat. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummiksi hyväksytään lapsikasteen hyväksyvän kristillisen kirkon jäsen, esim. ortodoksiseen kirkkoon kuuluva henkilö. Kastetilaisuudessa tulee olla läsnä kaksi todistajaa, elleivät kaikki kummit pääse paikalle. Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa jumalanpalvelukseen sopivassa paikassa.