Luottamus ja maine
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Luottamus ja maine

Luottamus ja maine ovat arvoja, joita ei voi ostaa kaupasta. Ne pitää ansaita. Jokaisella yksilöllä ja yhteisöllä on maine ja luottamus, toisilla hyvä, toisilla huono, mutta töitä niiden eteen pitää tehdä.

Yrityspuolella hyvä maine ja luottamus ovat perusedellytys yrityksen pärjäämiseen kilpailussa toisten yritysten kanssa. Julkisella puolella tällaista kilpailua ei välttämättä ole, mutta asia on silti tärkeä.

 

Suomessa kansalaisten mielipiteitä erilaisista aiheista tutkitaan ahkerasti. Tämän Luottamus&Maine 2023-tutkimuksen toteutti T-Media, ja sen tiedonkeruu toteutettiin lokakuussa. Kyselyyn vastasi 9932 työikäistä suomalaista. Otos on kohtuullisen laaja ja edustaa väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Kyselyn osa-alueina oli yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

 

Tulokset julkaistiin juuri joulun alla. Voittajiksi tasapisteillä tulivat Hätäkeskuslaitos ja Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitos oli myös viime vuoden ykkönen. Kyselystä julkaistiin kymmenen kärki, johon pääsivät myös Tasavallan presidentin kanslia, Onnettomuustutkintakeskus, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Puolustusvoimat, Kansalliskirjasto, Teknologian tutkimuskeskus ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Tarkemmassa etsiskelyssä löytyi myös toinen pää. Kyselyyn osallistuneiden kansalaisten mielestä huonoimmin ovat pärjänneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtiovarainministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ulosottolaitos, Kansaneläkelaitos Kela, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Eduskunta, Maahanmuuttovirasto ja hännänhuippuna Valtiontaloudentarkastusvirasto.

Voin helposti samaistua etenkin tähän häntäpään listan arvioihin. Entinen kestosuosikki Poliisi on tippunut kymmenen listalta pois. Ymmärrän sen, sillä poliisia on lyöty viime vuosina korville molemmilta puolilta.

Sen lisäksi, että eri julkishallinnon organisaatiot on näin laitettu järjestykseen, kyselyn tuloksista etsittiin myös mainenousijoita, ja siinä esille nousivat Suomen evankelisluterilainen kirkko ja sisäministeriö. Nämä onnistuivat vahvistamaan mainettaan kansan keskuudessa 0,30 yksikköä. Vaikka tuo luku vaikuttaa vaatimattomalta, sitä luonnehditaan tutkimuksessa huomattavaksi. Kokonaistuloksissa kirkko oli koko listan puolen välin paikkeilla.

T-Median webinaarissa arkkipiispa Tapio Luoma oli yhtä hymyä kuullessaan tuloksesta. Hän arveli, että pitkäjänteinen kirkon strateginen työ on tullut näkyväksi tämän hetken turvattoman ilmapiirin keskellä. Se, mikä kirkossa oli ennen ylhäältä alas suuntautuvaa, on tänä päivänä enemmän ihmisten rinnalle asettumista. Luoma pohtii myös kirkon osallistumista ihmisarvoon ja ihmisten osattomuuteen liittyviin kysymyksiin. Kirkko osaa asettua ihmisen rinnalle vaikeina aikoina.

Luoma haastoi vielä omiaan suuntautumaan entistä enemmän ulospäin, koska kyllä kirkko monesti mielletään sisäpiirin yhteisöksi.

 

Ajattelen tätä asiaa tietenkin ennen kaikkea Imatran seurakunnan kautta. Vuoden viimeisessä kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin seurakunnan ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelma on hienoa luettavaa. Jos ei meillä ihan kirkkorakennusten ovia pystytä pitämään auki, niin ainakin seurakunnassa on joku ovi auki jokaisena viikonpäivinä. Kaikki työalat toimivat minimimiehityksellä, mutta se ei hidasta toimintaa. Innovatiivisuutta ja vuorovaikutusta löytyy ja myös tuo arkkipiispan mainitsema ulospäin suuntautuminen näkyy toiminnassa. Kaikki toiminta on tarkoitettu kaikille, ei vain seurakunnan jäsenille. Joissakin maksullisissa tapahtumissa, esimerkiksi leireillä, on seurakunnan jäsenille ja ei jäsenille eri hinta. 

Oli huomattavaa, että kirkon pisteet olivat nousseet kaikilla muilla osa-alueilla paitsi taloudessa. Sehän on Imatrallakin näkyvissä, ei tässä rahassa ryvetä.

 

Yksi kyselyn aiheista oli tuotteet&palvelut. Kirkolla on ainakin tarjolla huipputuote. Imatran seurakunnan strategian mukaan ” Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisemme välittämään läheisistä ja luomakunnasta”. Kirkko tuo toivoa, turvaa ja tulevaisuuden uskoa.

Jumala ei ole siellä kirkossa, vaan hän on meidän keskellämme.

Minulle tärkeä opetus Raamatussa on Jumalan kasvot. Me voimme nähdä Jumalan kasvot toisissa ihmisissä. Kohtelemalla toisia ihmisiä hyvin ja tekemällä heille hyvää, teemme hyvää Jumalalle.

 

Siunattua alkavaa vuotta kaikille!

Tuula Rahkonen

 seurakuntalainen, luottamushenkilö ja vapaaehtoistyöntekijä

Tässä kuitenkin tärkein, Mummo

Kommentit


Kirjoita viestisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät ovat pakollisia.
Viestin otsikko:


Nimi tai nimimerkki:


Roskaesto, jätä tyhjäksi:


Viestisi: