Vihkiminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vihkiminen

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Vihkiminen voidaan toimittaa, kun kihlapari on saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Kihlapari antaa todistuksen vihkijälle.

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa, mutta se voidaan toimittaa myös kodissa tai muussa vihkiparille merkityksellisessä paikassa. Vihkivä pappi tapaa kihlaparin hyvissä ajoin ennen vihkimistä ja sopii heidän kanssaan toimituksen yksityiskohdista. Halutessaan kihlapari voi käydä vihkikirkossa harjoituksissa.  Tällöin mukana voivat olla myös todistajat tai muut kihlaparille läheiset ihmiset. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kanttorin kanssa sovitaan vihkitilaisuuden musiikista ottaen huomioon sen, että kristillinen avioliittoon vihkiminen on jumalanpalvelus.