Toiminta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Toiminta

Henkilökohtaiset tapaamiset

Diakoniatyöntekijään voi ottaa yhteyttä erilaisissa elämän tilanteissa. Yhteydenoton aiheena voi olla mm. kriisit, yksinäisyys, ihmissuhdekysymykset, hengelliset asiat, suru ja taloudelliset vaikeudet. Keskustelut diakoniatyöntekijöiden kanssa ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Tapaamisia voidaan järjestää seurakunnan toimitiloissa tai kotikäynneillä sopimuksen mukaan. Ks. yhteystiedot.
Diakoniatyöntekijä vierailee pyydettäessä 85 vuotta täyttävien seurakuntalaisten luona.

Kehitysvammatyö

Yhteistyötä tehdään kehitysvammaisten ja muiden kehitysvammatyötä tekevien kanssa. Toimintamuotoja ovat mm. kirkkohetket, ulkoilu- / leiripäivä, rippikoulu.

Kuurot ja kuulovammaiset

Imatran seudun kuuroille ja huonokuuloisille järjestetään hengellistä toimintaa yhdessä Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Mikkelin hippakunnann kuurojen papin kanssa.

Toimintamuotoja ovat mm. kirkkohetket, henkilökohtaiset keskustelut ja kesä - syyskuussa Päivärannassa saunaillat, joihin on ennakkoilmoittautuminen iltapalan vuoksi. Saunaillat ja iltapala ovat maksullisia

Maija Pakarinen
diakoni
Imatran Seurakunta
p. 0405220706

Päihde- ja kriminaalityö

Seurakunnan päihdetyö pyrkii auttamaan ja tukemaan päihteiden käyttäjiä, heidän läheisiään ja perheitään. Toimintamuotoja ovat mm. leirit, ryhmät, laitosvierailut ja henkilökohtaiset keskustelut.

  • Vankilatyön tavoitteena on saada yhteys imatralaisiin vankeihin, tukea heitä heidän vankeusaikanaan sekä vapautumisen jälkeen. Vankilassa järjestetään kotipaikkaryhmiä ja käydään henkilökohtaisia keskusteluja.

Näkövammaiset

Yhteistyötä tehdään näkövammaisten sekä muiden heidän kanssaan toimivien kanssa. Toimintamuotoja ovat mm. kerhot, leiripäivät, 

Omaishoitotyö

Yhteistyötä tehdään omaishoitajien sekä Etelä-Karjalan omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Toimintamuotoja ovat mm. vertaisryhmä, joka kokoontuu Olavinkulmassa joka kuukauden viimeisenä torstaina klo 14-16. Ryhmän vetäjänä OmaisOivasta Erja Koskimäki. Diakoni vierailee ryhmässä pitäen hartaushetken, käy pyydettäessä kodeissa.

Surutyö

Seurakunta tukee läheisensä menettäneitä henkilökohtaisin keskusteluin tai  vertaistukiryhmin. Haluamme tarjota seurakunnan työntekijäntukea suruaikana.

Voitte ottaa yhteyttä diakoni Riitta Sjöblomiin p. 040 511 8898
tai
olla yhteydessä kirkkoherranvirastoon p. 044 400 4210
ja jättää yhteydenottopyynnön. Toiveenne mukaan voitte keskustella työntekijän kanssa puhelimessa tai työntekijä voi tulla käymään kotiinne.

Sururyhmät 
niistä tarkemmin kirkollisissa ilmoituksissa

Tarkemmat tiedot Uutisvuoksi -lehden ilmoituksissa.

Taloudellinen avustaminen

Seurakunnalta on mahdollisuus anoa taloudellista apua kriisitilanteisiin.
Taloudellisen avustamisen periaatteita:

  • avuntarpeen on aiheuttanut ennakoimaton kriisi, johon avun hakija ei yksin pysty vaikuttamaan
  • ensisijaisesti apua tulee hakea lakisääteisistä avunlähteistä, Kelasta perustoimeentulotukena.
  • taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluontoista kriisiapua

Taloudelliseen avustamiseen ajanvaraukset p. 040 482 4473, maanantaisin klo 10-11 ja torstaisin klo 14-15.

Vapaaehtoistyö

Diakoniatyö mahdollistaa osallistumisen monenlaiseen vapaaehtoistyöhön seurakunnassa. Tehtävien lisäksi vapaaehtoistyöntekijöille tarjotaan koulutusta, virkistystä ja yhteisöllisyyttä. Voit tutustua eri vapaaehtoistehtäviin vapaaehtoistyo.fi 

Majakka, Ensotie 32 
avoimet ovet kahvila, avoinna ma ja pe klo 9–13 ja ti-to klo 9–17. Kesäisin Majakka on kiinni

Lyhty, Olavinkatu 13 (Olavinkulma) 
avoimet ovet kahvila, avoinna ma–pe klo 11–14. Kesäisin Lyhty on kiinni.

Pisara, Vuoksenniskantie 64, avoinna ti-pe klo 9-13. Heinäkuussa vain yhteisvastuukahvila torstaiain klo 12-15. Tuotto yhteisvastuukeräykseen.

Lähimmäispalvelu

Lähimmäispalvelu on kristillisestä rakkaudesta lähtevää halua pitää yhteyttä yksin jääneisiin, itsensä yksinäiseksi tai turvattomaksi tunteviin ihmisiin. Käytännössä se on kuuntelemista, keskustelua, ulkoilua tai vaikkapa lehtien lukemista. Tarkoituksena on tuoda virkistystä tai vaihtelua palvelun kohteena olevien ihmisten elämään. Lähimmäispalvelu on vapaaehtoistyötä, josta ei saa palkkaa.

 

NikkaRISTIt – apua arjen pienissä askareissa

NikkaRISTIt ovat seurakunnan välittämää kertaluontoista apua, jota toteuttavat vapaaehtoistyöntekijät. Apua tarjotaan ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille. NikkaRISTIt mm. vaihtavat lamppuja, ripustavat tauluja ja toimivat saattoapuna sairaalassa.
Pyynnöt ja lisätiedot torstaisin klo 9– 11, p. 040 522 0718.

Palveleva puhelin

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.

Palveleva puhelin on luterilaisen seurakunnan valtakunnallinen auttava puhelin, jonne kuka tahansa voi soittaa ja purkaa huoliaan nimettömänä. Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Puhelimeen vastaavat kirkon työntekijät sekä tehtävään koulutetut vapaaehtoiset.
Palveleva puhelin p. 0400 221 180 (pvm/mpm),
su-to klo 18–21, pe-la klo 18–21.